Utmattningssymtom

utmattningssyndromUtmattningssymtom uppstår i stressfyllda situationer och livsmiljöer. Även om stressen inte upplevs som negativ medför långvarigt stresspåslag en rundgång av kroppens stresshormoner, vilkas funktion är att hjälpa oss orka med höga krav under avgränsade perioder. När kroppens signalsystem sätts ur spel genom ihållande påslag under lång tid leder det till minskad energi, trötthet och obalans i basala kroppsliga funktioner. I förlängningen sker en utbrändhet, där sömnsvårigheter, koncentrationssvårigheter, minnessvårigheter, ångest, smärtproblem och ämnesomsättningssvårigheter kan ge kraftigt nedsatt funktionsförmåga fysiskt och psykiskt.

Det är angeläget att vara uppmärksam på tidiga utmattningstecken så att utvecklingen kan vändas i tid.  En samtalskontakt med inriktning på att identifiera stressfaktorer, bearbeta problematiken och hitta förändringsstrategier kan bidra till att hindra en stressreaktion från att utvecklas till ett utmattningstillstånd med utbrändhetssymtom.

Har reaktionen utvecklats till ett allvarligare tillstånd behövs en samordning av olika former av behandling.