Sviktande självkänsla

skogenSjälvkänslan byggs upp i relation till andra under den första levnadsperiodens omvårdnadsrelationer och fortlöpande. När grundläggande behov inte kunnat tillgodoses i dessa relationer blir det svårare att bygga en stabil självkänsla som kan bidra till att egna behov kan tillgodoses på ett välavvägt sätt. Kanske ser det ut som om detta sker fast den egna upplevelsen innebär en känsla av brist eller av att livet känns tungt att bära eller navigera. Denna situation är en vanlig bakgrund vid olika former av svårigheter som kan avhjälpas genom psykoterapi. Självkänslan kan också komma att svikta och brytas ned genom påfrestningar eller traumatisering under vuxenlivet.