Om mig

Psykolog Marianne SeneJag har 30 års erfarenhet av arbete inom psykiatrisk öppenvård och är av socialstyrelsen legitimerad psykoterapeut. Som grund har jag en högskoleutbildning inom hälso-och sjukvård med psykiatrisk inriktning. Det psykiatriska arbetet innebar möten i varierande kontexter med många olika typer av situationer och tillstånd, samt handledning och utbildning där psykoanalytiska referensramar, krisperspektiv och familj-och nätverkstänkande utgjorde hörnstenar. Psykoterapiutbildningen möjliggjorde ett införlivande av dessa hörnstenar i ett helhetsperspektiv med anknytningsteoretisk och relationell tonvikt som understödjer öppenhet, lyssnande och reflekterande under det terapeutiska arbetets gång.

Vi kommer under terapins gång att arbeta tillsammans i förståelsen av dina upplevelser, känslor och tankar.  Det finns inte någon färdig agenda eftersom varje terapi har sitt eget förlopp, som befrämjas av varierande faktorer. Samtalet syftar till att upptäcka betydelser, känna igen mönster och utforska möjligheter i det utbyte som uppstår. Ofta sker bearbetning och nyorientering växelvis i ett samspel mellan känslomässiga och förståelseinriktade processer. Ibland kan det vara motigt, och när sådana tillfällen kan utforskas kan det leda till avgörande öppningar i den terapeutiska processen.

Under åren inom psykiatrin ingick jag i samverkansprojekt med barn-och ungdomspsykiatrin kring åldersgruppen 16 – 20 år och med primärvården som terapeut inom ramen för första linjens psykiatri.  Sedan hösten 2017 har jag arbetat på konsultbasis som primärvårdsterapeut parallellt med den egna mottagningen.

Min mottagning finns på Gotlandsgatan på Södermalm, nära Skanstulls tunnelbanestation och hållplatser för linje 3 (Gotlandsgatan) samt 4, 57, 74 m fl (Skanstull). Se karta.

Jag nås enklast på telefon 072-860 22 93.