Välkommen till Skanstulls Psykoterapi!

Skanstulls PsykoterapiMin inriktning är relationell på psykodynamisk grund, vilket innebär ett helhetsperspektiv som utgår från din individuella situation. Psykoterapikontakten utformas i en gemensam överenskommelse utifrån ditt behov. Det kan röra sig om krisbearbetande samtal, korttidsterapi, längre tids psykoterapi eller rådgivning kring problematiska situationer eller symtom. Terapin kan ske individuellt eller tillsammans med närstående. Utgångspunkten kan vara tidigare upplevelser och livshändelser såväl som aktuella, eller det kan röra sig om svåra känslor och tankar inför framtiden.