Nedstämdhet

nedstämdhetNedstämdhet kan gradvis utvecklas till en egentlig depression, har ofta en identifierbar startpunkt och kan innebära upplevelser av tomhet, tyngd, meningslöshet, oro och avsaknad av livslust. En regelrätt (egentlig) depression kan likna ett utmattningstillstånd och kan kräva en längre tids psykoterapi. Men nedstämdhet kan uppstå i olika situationer och av olika skäl och behöver inte alltid sammanhänga med eller leda till regelrätta depressionssymtom. Fokus på utlösande livshändelser och förhållningssätt kan vända utvecklingen även på kortare tid.