Filosofiska influenser

Filosofiska influenserDen relationella grenen har bland annat influerats av socialkonstruktivistisk teori, där människans möjlighet att forma sitt liv är en central utgångspunkt, en fenomenologisk approach där uppmärksamhet på det individuella förespråkas och där kategorisering, exempelvis genom diagnostiskt tänkande, undviks, samt ett intersubjektivitetsperspektiv där man understryker betydelsen av och möjligheterna i det möte mellan två subjekt som den psykoterapeutiska processen byggs upp av.