Relationsproblem

relationsproblem

Relationsproblem Skanstulls Psykoterapi

Det finns ett starkt samband mellan vårt psykiska mående och våra relationer till andra, och tankar och känslor kring betydelsefulla relationer utgör ett vanligt ämne för utforskande i individuella terapier. Relationsmönster kan tydliggöras och bli en utgångspunkt i det individuella förändringsarbetet.

Vid depressionssymtom hos ungdomar i samband med relationsproblem inom familjen har jag möjlighet att erbjuda anknytningsbaserad familjeterapi, där individuell bearbetning av bakomliggande anknytningsproblematik ingår.

Vid en situation då det finns behov av gemensam bearbetning av en parrelationsproblematik är det ofta en fördel att möta två terapeuter. Jag har möjlighet att rekommendera och eventuellt förmedla sådan kontakt.