Kostnad

Kostnaden för en individuell session a´45 minuter är 800 kr.

Vid samtal med två eller flera familjemedlemmar eller andra personer samtidigt är tiden 75 minuter och kostnaden 1200 kr.